top of page

RENOVATION

2019

IMAGINE

sakuragawa_renova_003.jpg

2015

MIZUHODAI

mizuhodai_renova_002.jpg

2014

Nordic House

kichijoji_renovation_007.jpg

2013

Scandinavian Middle

renovation_pj_001.jpg

2010

Artist House

IMG_0603.jpg

Cave House

IMG_3427.JPG
bottom of page